Share it!
IT
 

Terremoti a Tokyo in tempo reale

Terremoti

Filtra

Distanza 55 km
Profondità: 56 km 4
Possibili località coinvolte: Yachimata-shi - Tōgane-shi - Wakaba-ku - Midori-ku - Ōamishirasato-machi
4.50
Magnitudo mb
Distanza 44 km
Profondità: 49 km 5
Possibili località coinvolte: Mitsukaidō-shi - Tsukubamirai-shi - Moriya-shi - Jōsō-shi - Iwai-shi
4.60
Magnitudo mb
Distanza 47 km
Profondità: 51 km 3
Possibili località coinvolte: Mitsukaidō-shi - Jōsō-shi - Tsukubamirai-shi - Moriya-shi - Iwai-shi
4.50
Magnitudo mb
Distanza 42 km
Profondità: 37 km 5
Possibili località coinvolte: Bandō-shi - Iwai-shi - Sugito-machi - Sashima-gun - Kitakatsushika-gun
5.40
Magnitudo mb
Distanza 47 km
Profondità: 50 km 6
Possibili località coinvolte: Mitsukaidō-shi - Jōsō-shi - Tsukubamirai-shi - Moriya-shi - Iwai-shi
4.40
Magnitudo mb
Distanza 50 km
Profondità: 58 km 7
Possibili località coinvolte: Sakura-shi - Narita-shi - Yachiyo-shi - Yotsukaidō-shi - Yachimata-shi
4.50
Magnitudo mb
Distanza 11 km
Profondità: 47 km 8
Possibili località coinvolte: Takatsu-ku - Nakahara-ku - Kawasaki-shi - Miyamae-ku - Setagaya-ku
4.60
Magnitudo mb
Distanza 42 km
Profondità: 43 km 10
Possibili località coinvolte: Iwai-shi - Mitsukaidō-shi - Bandō-shi - Jōsō-shi - Moriya-shi
4.00
Magnitudo mb
Distanza 70 km
Profondità: 56 km 8
Possibili località coinvolte: Niihari-gun - Ishioka-shi - Akeno-machi - Tsukuba-shi - Tsukuba-gun
4.50
Magnitudo mb
Distanza 43 km
Profondità: 93 km 7
Possibili località coinvolte: Sakado-shi - Higashimatsuyama-shi - Hatoyama-machi - Hiki-gun - Yoshimi-machi
4.20
Magnitudo mb